Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

   A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

” Conductă injecţie Parc 1 Oteşti - sonda 1239 şi 1259, jud.Olt “,   propus a fi amplasat în com. Cungrea , jud.Olt 

titular : S.C.  OMV PETROM S.A. – Grup de zăcământ Mamu -Oteşti  

   1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I.Moroşanu,nr.3,jud.Olt, în zilele de luni –vineri , între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet www.apmot.ro.

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pâna la data de  10.09.2010.


www.anpm.ro
Adaugat: 2010-09-02 14:19:14
TiparesteTipareste