Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ALIMENTARE CU APĂ A SATULUI VÂLCELE(CĂTUN OLTENI) ŞI CANALIZAREA SATULUI VÂLCELE (CĂTUN OLTENI ŞI CĂTUN BĂDIA) - COMUNA VÂLCELE, JUDEŢUL OLT

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ALIMENTARE CU APĂ A SATULUI VÂLCELE (CĂTUN OLTENI) ŞI CANALIZAREA SATULUI VÂLCELE (CĂTUN OLTENI ŞI CĂTUN BĂDIA) - COMUNA VÂLCELE, JUDEŢUL OLT, propus a fi amplasat în comuna Vâlcele, sat Vâlcele, judeţul Olt.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Oltanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ALIMENTARE CU APĂ A SATULUI VÂLCELE(CĂTUN OLTENI) ŞI CANALIZAREA SATULUI VÂLCELE(CĂTUN OLTENI ŞI CĂTUN BĂDIA)- COMUNA VÂLCELE, JUDEŢUL OLT, propus a fi amplasat încomuna Vâlcele, sat Vâlcele, judeţul Olt.

titular: COMUNA VÂLCELE

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400, precum şi la următoarea adresa de internet www.apmot.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data

de 09.09.2010(în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)


www.anpm.ro
Adaugat: 2010-09-02 14:15:06
TiparesteTipareste