Anunţ privind dezbaterea publică asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul HALĂ EXISTENTĂ PENTRU TURNĂTORIE ALUMINIU SI CONSTRUIRE ANEXĂ (BIROU, VESTIAR, GRUP SANITAR) în comuna Brebeni, judeţul Olt

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul PRIMĂRIEI BREBENI , com. Brebeni, judeţul Olt, în data de 20.12.2011, începând cu orele 16.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului  pentru proiectul HALĂ EXISTENTĂ PENTRU TURNĂTORIE ALUMINIU SI CONSTRUIRE ANEXĂ (BIROU, VESTIAR, GRUP SANITAR), propus a fi amplasat în comuna Brebeni, judeţul Olt, titular S.C. ALMACO PROFIL RPH S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Oltdin Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul S.C. ALMACO PROFIL RPH S.R.L.  din comuna Brebeni, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, întreorele 9-14.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmot.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului  va avea loc la sediul PRIMĂRIEI BREBENI , com. Brebeni, judeţul Olt, în data de 20.12.2011, începând cu orele 16.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediulAgenţiei pentru Protecţia Mediului Oltdin Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, până la data de 20.12.2011.


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-11-30 11:06:45
TiparesteTipareste