Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul Forajul şi echiparea sondei 1260 Vaţa, propus a fi amplasat în comuna Bărăşti jud. Olt.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Forajul şi echiparea sondei 1260 Vaţa, propus a fi amplasat în comuna Bărăşti jud. Olt.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Forajul şi echiparea sondei 1260 Vaţa, propus a fi amplasat în comuna Bărăşti jud. Olt.

titular: S.C. OMV PETROM S.A. –ASSET III MUNTENIA VEST

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data  de 10.11.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-11-04 13:48:54
TiparesteTipareste