Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ÎNFIINŢARE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE REDUSĂ PRESIUNE Titular SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA Bucureşti, prin SC CONI SRL Ploieşti

AGENŢIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLT anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ÎNFIINŢARE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE REDUSĂ PRESIUNE, SAT COLONEŞTI, COMUNA COLONEŞTI propus a fi amplasat în Com. Coloneşti, sat Coloneşti, jud. Olt

AGENŢIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLT anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ÎNFIINŢARE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE REDUSĂ PRESIUNE, SAT COLONEŞTI, COMUNA COLONEŞTI propus a fi amplasat în Com. Coloneşti, sat Coloneşti, jud. Olt

Titular SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA Bucureşti, prin SC CONI SRL Ploieşti

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru protecţia mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet http://www.apmot.anpm.ro( pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt ).

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 05.09.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-08-29 22:24:08
TiparesteTipareste