Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P+M titular: STĂNUŢĂ VALENTIN – TIBERIUS

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P+M, propus a fi amplasat în Caracal, str. Gheorghe Doja, nr. 40B, jud. Olt.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P+M, propus a fi amplasat în Caracal, str. Gheorghe Doja, nr. 40B, jud. Olt.

titular: STĂNUŢĂ VALENTIN – TIBERIUS

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 25.08.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-08-17 14:20:12
TiparesteTipareste