Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul EXTINDERE CREAREA UNEI NOI UNITĂŢI PENTRU PRODUCŢIA DE FIR OTTONAT ÎN SC CORD ROMÂNIA SRL – 3 CAMPATE, S = 2592,00 MP; EXTINDERE HALĂ DE PRODUCŢIE-CORDERIE S = 3456,00 mp; EXTINDERE DRUM ACCES – 200 ml; EXTINDERE PARCARE TRUCK , S = 1650 mp; VESTIARE S = 288,00mp Titular: SC CORD ROMÂNIA SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE CREAREA UNEI NOI UNITĂŢI PENTRU PRODUCŢIA DE FIR OTTONAT ÎN SC CORD ROMÂNIA SRL – 3 CAMPATE, S = 2592,00 MP; EXTINDERE HALĂ DE PRODUCŢIE-CORDERIE S = 3456,00 mp; EXTINDERE DRUM ACCES – 200 ml; EXTINDERE PARCARE TRUCK , S = 1650 mp; VESTIARE S = 288,00mp, propus a fi amplasat în Slatina, str. Drăgăneşti, nr.33, judeţul Olt.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE CREAREA UNEI NOI UNITĂŢI PENTRU PRODUCŢIA DE FIR OTTONAT ÎN SC CORD ROMÂNIA  SRL – 3 CAMPATE, S = 2592,00 MP; EXTINDERE HALĂ DE PRODUCŢIE-CORDERIE S = 3456,00 mp; EXTINDERE DRUM ACCES – 200 ml; EXTINDERE PARCARE TRUCK , S = 1650 mp; VESTIARE S = 288,00mp, propus a fi amplasat în Slatina, str. Drăgăneşti, nr.33,  judeţul Olt.

Titular: SC CORD ROMÂNIA SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 12.08.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-08-04 13:40:09
TiparesteTipareste