Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul CONSOLIDARE ŞI REFACERE DRUM DN 65, km 33+150 – km 37+200, BALŞ – GĂNEASA, Jud. OLT Titular C.N.A.D.N.R. – D.R.D.P. Craiova

AGENŢIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLT anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSOLIDARE ŞI REFACERE DRUM DN 65, km 33+150 – km 37+200, BALŞ – GĂNEASA, Jud. OLT, propus a fi amplasat în Com. Bobiceşti, jud. Olt

 

AGENŢIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLT anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSOLIDARE ŞI REFACERE DRUM DN 65, km 33+150 – km 37+200, BALŞ – GĂNEASA, Jud. OLT, propus a fi amplasat în Com. Bobiceşti, jud. Olt

Titular C.N.A.D.N.R. – D.R.D.P. Craiova

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru protecţia mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 05.08.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-08-01 19:51:31
TiparesteTipareste