Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul Desfiinţare parţială clădiri existente pe teren şi construire sală de sport multifuncţională cu 3000 de locuri, propus a fi amplasat în Slatina, str. Crişan, nr. 33, judeţul Olt.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Desfiinţare parţială clădiri existente pe teren şi construire sală de sport multifuncţională cu 3000 de locuri, propus a fi amplasat în Slatina, str. Crişan, nr. 33, judeţul Olt.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul

Desfiinţare parţială clădiri existente pe teren şi construire sală de sport multifuncţională cu 3000 de locuri, propus a fi amplasat în Slatina, str. Crişan, nr. 33, judeţul Olt.

titular: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00- 14:00, precum şi la următoarea adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data

de 30.06.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-06-22 23:11:17
TiparesteTipareste