Anunt public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Regularizare pârâu Trepteanca la Vitomireşti, judeţul Olt ” Titular: A.N. APELE ROMÂNE Administraţia Bazinală de Apă Olt

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Regularizare pârâu Trepteanca la Vitomireşti, judeţul Olt ”, propus a fi amplasat în comuna Vitomire?ti, jud. Olt

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Regularizare pârâu Trepteanca la Vitomireşti,  judeţul Olt , propus a fi amplasat în comuna Vitomire?ti,  jud. Olt

Titular: A.N. APELE ROMÂNE Administraţia Bazinală de Apă  Olt

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro/

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 31.05.2011 .


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-05-26 15:54:27
TiparesteTipareste