Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul “AMENAJARE FERMĂ DE GĂINI OUTOARE ÎN GRAJD EXISTENT” titular: SC VLADCORP LVF SRL, Comuna Leleasca, sat Leleasca, jud. Olt,

APM OLT anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică din data de 05.05.2011, - nu este necesara evaluare a impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluare adecvata, pentru proiectul “AMENAJARE FERMĂ DE GĂINI OUTOARE ÎN GRAJD EXISTENT”, propus a fi amplasat in Comuna Leleasca, sat Leleasca, jud. Olt,

APM OLT anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică din data de 05.05.2011, - nu este necesara evaluare a impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluare adecvata, pentru proiectul AMENAJARE FERMĂ DE GĂINI OUTOARE ÎN GRAJD EXISTENT, propus a fi amplasat in Comuna Leleasca, sat Leleasca, jud. Olt,

titular: SC VLADCORP LVF SRL, Comuna Leleasca, sat Leleasca, jud. Olt,

     

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt, in zilele de luni până vineri,intre orele 8 -14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 11.05. 2011.


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-05-06 11:59:47
TiparesteTipareste