Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere - titular: COMUNA TRAIAN – CONSILIUL LOCAL TRAIAN

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, propus a fi amplasat încomunaTraian, judeţul Olt

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, propus a fi amplasat încomunaTraian, judeţul Olt.

titular: COMUNA TRAIAN – CONSILIUL LOCAL TRAIAN

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresa: http://apmot.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data

de 10.03.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-03-03 09:16:51
TiparesteTipareste