Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Foraj şi echipare de suprafaţă a sondei 1120 Bis Oteşti“, propus a fi amplasat în com. Spineni, sat Alunişu, jud.Olt

A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Foraj şi echipare de suprafaţă a sondei 1120 Bis Oteşti“, propus a fi amplasat în com. Spineni, sat Alunişu, jud.Olt

titular: S.C. OMV PETROM S.A.  ASSET III- MUNTENIA VEST  Piteşti, jud. Argeş

   1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I.Moroşanu,nr.3, jud.Olt, în zilele de luni –vineri , între orele 9-14, precum şi la adresa www.apmot.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pâna la data de 28.01.2011.


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-01-25 16:52:41
TiparesteTipareste