Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele: ”REPARAŢIE LES JT PA HOTEL CARACAL” , ”REPARAŢIE LEA JT AFERENTĂ PTCZ LICEUL INDUSTRIAL CARACAL”şi ”REPARAŢIE LEA JT AFERENTĂ PTCZ 26 CARACAL” propuse a fi amplasate înCaracal, judeţul Olt

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele: ”REPARAŢIE LES JT PA HOTEL CARACAL” , ”REPARAŢIE LEA JT AFERENTĂ PTCZ LICEUL INDUSTRIAL CARACAL”şi ”REPARAŢIE LEA JT AFERENTĂ PTCZ 26 CARACAL” propuse a fi amplasate înCaracal, judeţul Olt.

titular: S.C. CEZ DISTRIBUŢIE S.A.prin S.C. ELECTRIC TOTAL S.R.L

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresa de internet www.apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data

de 28.01.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).


www.anpm.ro
Adaugat: 2011-01-25 16:18:21
TiparesteTipareste