Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul " REŢEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ (canalizare şi staţii de epurare) ÎN COMUNA BÎRZA, JUDEŢUL OLT", propus a fi amplasat încomuna Bîrza, satele: Bîrza şi Braneţ, judeţul Olt.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul " REŢEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ (canalizare şi staţii de epurare) ÎN COMUNA BÎRZA, JUDEŢUL OLT", propus a fi amplasat încomuna Bîrza, satele: Bîrza şi Braneţ, judeţul Olt.

titular: COMUNA BÎRZA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9- 14, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data

de 20.11.2010  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).


www.anpm.ro
Adaugat: 2010-11-12 13:07:11
TiparesteTipareste