Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Modernizare proces injecţie apă tehnologică Ciureşti Nord” propus a fi amplasat în extravilanul localităţilor Potcoava şi Icoana, jud.Olt

   A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

”Modernizare proces injecţie apă tehnologică Ciureşti Nord” propus a fi amplasat în extravilanul localităţilor Potcoava şi Icoana, jud.Olt 

titular: S.C. OMV  PETROM S.A.- ASET III MUNTENIA VEST  Piteşti   

   1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I.Moroşanu,nr.3, jud.Olt, în zilele de luni –vineri, între orele 9-14,  precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pâna la data de 19.11.2010


www.anpm.ro
Adaugat: 2010-11-12 12:56:19
TiparesteTipareste