Anunt public privind decizia etapei de incadrare

A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Înfiinţare reţea publică de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare) în satele: Proaspeţi şi Linia din Vale, com. Curtişoara, jud.Olt “, propus a fi amplasat în com. Curtişoara, jud.Olt

   A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

”Înfiinţare reţea publică de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare) în satele: Proaspeţi şi Linia din Vale, com. Curtişoara,  jud.Olt “,   propus a fi amplasat în com. Curtişoara, jud.Olt 

titular: COMUNA CURTIŞOARA    

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I.Moroşanu, nr.3,jud.Olt, în zilele de luni –vineri , între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pâna la data de 19.11.2010.


www.anpm.ro
Adaugat: 2010-11-12 12:45:28
TiparesteTipareste