Anunt public      APM Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Înfiinţare sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere în satul Salcia, com.Slătioara, jud. Olt, propus a fi amplasat în com. Slătioara, sat Salcia, jud. Olt, titular  COMUNA SLĂTIOARA .

   1.Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pana la data de 19.11.2010


www.anpm.ro
Adaugat: 2010-11-12 12:30:07
TiparesteTipareste