Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Informatii suplimentare dezbatere publica titular S.C. ECO FIRE SISTEMS SRL Constanţa Punct de lucru: Slatina, str. Piteşti, nr. 185, jud. Olt

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-10-12 21:54:39
Ultima actualizare: 2011-10-12 21:54:39

FIŞĂ  DE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

(pentru dezbaterea publică)

 

1.  Date de identificare:

     - Denumirea unităţii: S.C. ECO FIRE SISTEMS SRL Constanţa;

     - Sediul: Com. Lumina, Sola A 314/1/1, Căsuţa Poştală 6, jud. Constanţa;

     - Punct de lucru: Slatina, str. Piteşti, nr. 185, jud. Olt;

     - Tel/fax: 0241 / 760575, 0241 / 760576;

2.  Denumirea activităţii:

     - colectare deşeuri nepericuloase : cod CAEN 3811;

     - colectare deşeuri periculoase : cod CAEN 3812;

     - depozitări : cod CAEN 5210

3.  Amplasarea obiectivului şi adresa:

Depozitul pentru depozitarea temporară a de deşeuri nepericuloase/periculoase  este amplasat în partea nord-estică a mun. Slatina, str. Piteşti, nr 185, şi ocupă o suprafaţă de 100 mp, înălţime 5 m.

Obiectivele învecinate sunt : SC Electrica Serv SA, Secţia Meşteşugărească Precizia, Secţia Drumuri Naţionale Slatina, Distrigaz Sud SA, SC Alro SA.

4.  Scopul acţiunii propuse:

Audierea publică a raportului cu concluziile bilanţului de mediu de nivel I, pentru activitatea de colectarea deşeurilor periculoase/nepericuloase şi depozitarea temporară, elaborat de  Postolache Georgeta, pentru:

- obţinerea unor informaţii suplimentare privind impactul activităţii asupra populaţiei din zonă, a bunurilor proprii sau de care beneficiază în comun;

- sesizarea unor aspecte prin care se încalcă legislaţia privind protecţia mediului;

- obţinerea unor date nedeclarate privind activitatea desfăşurată cu impact asupra mediului;

- înregistrarea unor propuneri care pot conduce la îmbunătăţirea activităţii, cu efecte favorabile asupra mediului şi la fundamentarea deciziei ce se va lua de către autoritatea privind protecţia mediului privind  reglementarea.

5.  Prezentarea succintă a activităţii:

Activitatea desfăşurată constă în colectarea şi depozitarea temporară a deşeurilor nepericuloase şi periculoase în vederea transportului acestora la instalaţia de eliminare finală prin incinerare aparţinând SC ECO FIRE SISTEMS SRL Constanţa (deţine autorizaţie integrată de mediu). În cadrul punctului de lucru, din Slatina, deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar numai în ambalaje conforme ADR cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice de mediu. Deşeurile lichide vor fi colectate şi depozitate temporar numai în ambalaje tip IBC din material plastic cu capacitatea de 1 mc. Acestea sunt prevăzute cu capac cu închidere etanşă şi cu ramă exterioară metalică de protecţie. Deşeurile cu conţinut de PCB se vor transporta de la generator direct la depozitul SC ECO FIRE SISTEMS SRL. Transportul deşeurilor periculoase la instalaţia de incinerare de la Constanţa se va realiza cu mijloace de transport autorizate .

Deşeurile nepericuloase / periculoase vor fi depozitate temporar, în cantităţi variabile în concordanţă cu capacitatea de depozitare a spaţiului, până la constituirea cantităţii necesare efectuării unui transport către locaţia de eliminare finală prin incinerare ecologică. Lunar, în cadrul punctului de lucru din Slatina nu vor fi depozitate cantităţi de deşeuri care să depăşească volumul spaţiului de depozitare de 500 mc. Aceste vor fi cântărite atât la intrarea cât şi la ieşirea din depozit.

6.  Informaţii generale asupra măsurilor de protecţie a mediului şi despre eventualul impact asupra 

     factorilor de mediu.

Pe amplasament nu se desfăşoare procese tehnologice, deci nu se pune problema existenţei materiilor prime.

Activitatea propusă este numai cea de depozitare, neavând loc nici un fel de intervenţie asupra proprietăţilor fizico chimice ale substanţelor depozitate.

Nu există depozite subterane.

            ?  Poluarea apei de suprafaţă / ape subterane :activitatea de depozitare nu presupune existenţa unor efluenţi tehnologici, fiind numai activitate de depozitare a deşeurilor ambalate. În cazul unor accidente, respectiv de împrăştiere a deşeurilor lichide sau altor deşeuri lichide periculoase pe platforma de depozitare, va avea loc neutralizarea şi eliminarea lor utilizând substanţe absorbante care vor fi şi ele eliminate conform normelor în vigoare.

     ?  Poluarea aerului. Deoarece deşeurile sunt ambalate numai în ambalaje conforme ADR cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice de mediu, emisiile în atmosferă pot sa apară doar în caz de incidente în stocare sau accidente, în care au loc distrugerea ambalajelor şi împrăştierea deşeurilor pe platformă sau în magazii de stocare. Spaţiul va dispun de ventilaţie naturală. Monitorizarea emisiilor în atmosferă se va face cu o periodicitate indicată de autoritatea de mediu şi obligatoriu în cazul în care au loc deteriorări ale ambalajelor.

Poluarea solului. Activitatea desfăşurată, respectiv colectarea şi depozitarea deşeurilor, nu produce nici un fel de impact asupra solului şi subsolului din zona şi vecinătate (asigurarea etanşeităţii ambalajelor, manipularea corespunzătoare a acestora, respectarea legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte activitatea de transport).

Există şi posibilitatea producerii de accidente, respectiv de distrugere a ambalajelor în care se transportă deş din cauza unei manipulări defectuase a ambalajelor în care se transportă deşeurile. În acest caz, se va întocmi PLANUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE  în care vor fi indicate punctele critice din unitate unde pot proveni poluări accidentale.

            ?  Concluziile şi recomandările elaboratorului raportului la bilanţul de nivel I.

1. Sursele de poluare a factorilor de mediu (apă, aer sol/subsol) existente, în cazul funcţionării corespunzătoare a sistemului, sunt de mici dimensiuni, punctiforme şi intermitente ceea ce face ca impactul lor asupra mediului din zonă şi ariile învecinate să fie nesemnificativ.

2. sursele de poluare semnificative pentru apă şi / sau sol-subsol pot apare în cazuri excepţionale ce necesită măsuri imediate de diminuare şi eliminare a efectelor poluării.

Astfel se va întocmi „PLANUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE” în care vor fi identificate punctele critice din unitate de unde pot proveni poluări accidentale şi se vor întocmi fişele poluanţilor potenţiali în care vor fi stabilite posibilităţile de combatere (îndepărtare) prin acţiuni şi mijloace necesare

 Se recomandă emiterea autorizaţiei de mediu fără program de conformare.          

 Informaţiile suplimentare privind activitatea menţionată pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri, între orele 9- 14, sau la tel : 0249/439166, 0746248742, 0349/401720, fax: 0249/423670. 

Contestaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, la sediul A.P.M. Olt până la data de 27.10.2011.

 

 

     A.P.M. OLT,                                                                                        TITULAR ACTIVITATE:

Sef Serv. Reglementări,                                                                 S.C. ECO FIRE SISTEMS SRL

  Ing. Popa Marius

 

Întocmit,

Ing. Andronăchescu Alina


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.