Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 INDRUMAR - Titular: DUMITRESCU EUGEN cu domiciliul în Slatina

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2014-10-01 13:15:21
Ultima actualizare: 2014-10-01 13:15:21

ÎNDRUMAR

 

Titular: DUMITRESCU EUGEN cu domiciliul în Slatina, str. Cuza Vodă, nr. 21, bl. 21, sc. B, ap. 3, jud. Olt;

Proiect: ATELIER PRELUCRARE, TOPIRE, TURNARE SI FINISARE MATERIALE FEROASE SI NEFEROASE SI IMPREJMUIRE;

Amplasament: Slatina, str. Constructorului, nr. 3, judeţul Olt.

¨ Proiectul se regăse?te pe Lista Anexă 2 , pct. 4, lit. d, H.G. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ?i private asupra mediului ;

¨ S-a realizat Lista de Control – domeniul de analiză, de unde au rezultat următoarele domenii de analiză: aer,apă, sol (BB,CC,FF);

¨ Evaluarea impactului asupra mediului va aborda problemele specifice rezultate din completarea listei de control (acestea vor fi cuprinse în raportul la studiul de impact) referitoare la:

-  efectele emisiilor de orice fel (inclusiv deşeuri) datorate activităţilor din cadrul proiectului asupra calităţii  factorilor de mediu : aer, apă , sol, în timpul execuţiei lucrărilor de construire, la funcţionare, precum şi la încetarea activităţii;

-  modul cum proiectul afectează condiţia fizică a componentelor de mediu: apa, apele subterane, aer, sol şi subsol.

-  posibilitatea producerii de accidente care pot afecta sănătatea populaţiei sau mediului datorate unor evenimente care se situează în afara condiţiilor normale de funcţionare ale echipamentelor/ sistemelor/ instalaţiilor pentru protecţia mediului;

¨ Pe baza îndrumarului se va realiza raportul privind impactul asupra mediului care va respecta conţinutul – cadru prevăzut în Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului la studiul de evaluare, aprobat prin Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 863/2002 .

¨ Titularul proiectului are obligaţia de a furniza în cadrul raportului privind impactul asupra mediului, informaţiile prevăzute în anexa 4 a H.G. nr. 445/2010  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

¨ Titularul proiectului va depune la A.P.M. Olt raportul privind impactul asupra mediului, pe suport de hârtie şi în format electronic, înconformitate cu prevederile art. 16, alin. (1) şi (2) din Ord. MMP nr. 135/2010.

¨ Raportul privind impactul asupra mediului  se realizează de către persoane fizice şi juridice care au acest drept, potrivit legii. Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului (lista persoanelor fizice şi juridice, care elaborează studii pentru protecţia mediului), poate fi consultată pe pagina web a Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice, la adresa: www.mmediu.ro


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.