Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ public + Proiectul deciziei etapei de incadrare titular SC ESTEBAN TRANS VET SRL CARACAL

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-01-07 11:56:26
Ultima actualizare: 2011-01-07 11:56:26

   APM Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:  Construire adăpost pentru creşterea puilor, propus a fi amplasat în com. Deveselu, sat Deveselu, jud. Olt, titular SC ESTEBAN TRANS VET SRL CARACAL .

   1.Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet office@apmot.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pana la data de 15.01.2011

 

PROIECTUL

DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Nr._______/__________2011

 

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC ESTEBAN TRANS VET SRL cu sediul înCaracal, str.Mihai Eminescu, nr. 5, bl. 5 A, sc. 1, et. 1, ap. 7, jud. Olt, înregistrată la APM Olt  cu nr. 9202/16.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,

  APM Oltdecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.01.2011, că proiectul: Construire adăpost pentru creşterea puilor, propus a fi amplasat în com. Deveselu, sat Deveselu, jud. Olt nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

   I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

       -proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2,

         pct. 1, lit. e;

 • investiţia sus menţionată constă în realizare următoarelor lucrării:
  • Hală pentru creşterea puilor cu dimensiunile în plan de 48,70 x17,72 m cu regim de înălţime parter înalt, structura de rezistenţă mixtă, beton şi oţel, închideri perimetrare din panouri termoizolante. Fundaţii izolate din beton arma. Acoperişul tip şarpantă în 2 ape din panouri termoizolante. Număr de locuri 6000/ serie.
  • Cabină poartă cu regim de înălţime parter, structura de rezistenţă din zidărie cu stâlpişori din beton armat. Acoperişul va fi de tip şarpantă cu învelitoare din tablă şi tâmplărie din PVC.
  • Platformă dejecţii, realizată din beton armat cu dimensiunile în plan 10,00 x 6,00 m, la partea inferioară se va folosi material geotextil impermeabil.
  • Fosa septică cu dimensiunile în plan de 3,00 x 6,00 ml. cu trei trepte se va realiza din beton.
  • Realizare împrejmuire cu gard din plasă de sârmă pe lungimea de 369,93 ml;
  • Forarea unui puţ de mică adâncime 18 – 22 m, şi echiparea lui cu pompă submersibilă şi hidrofor.

       - analizarea documentaţiei tehnice, verificarea în teren a amplasamentului şi completarea

         Listei de control au concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se   

         realiza să fie semnificativ;  

       - caracteristicile proiectului: amplasamentul, natura şi dimensiunea proiectului nu indică

 faptul că  este necesară efectuarea evaluării impactului;

       - proiectul nu afectează areale geografice sensibile;

       - în perioada legala privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate

         observaţii legate de proiect. 

 

Conditiile de realizare a proiectului:

        - Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se va

          comunica la A.P.M. Olt;

        -  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare;

        - Titularul trebuie să solicite şi să obţină avizul emis de SGA – Slatina.

             - Respectarea prevederilor OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi

               completările aduse de: Legea nr. 426/2001, OUG nr. 61/2006 şi Legea nr.27/ 2007;

             - Titularul are obligaţia de a solicita şi obţine toate avizele impuse prin certificatul de

               urbanism;            

             - La finalizarea lucrărilor de execuţie, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de

          mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării

          tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi

          însoţit de procesul-verbal de recepţie a lucrărilor aferente investiţiei realizate.

        - La finalizarea lucrărilor se va reface cadrul natural afectat.        

      

   

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

                                                               DIRECTOR EXECUTIV,

                                                               Ec. Şteomlega Dorel

           

 

 

 

 

 

       Întocmit,                                                                              Şef Serviciu Reglementări

       Ing. Nicolae D                                                                     Ing. Popa Marius


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.