Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunt DEZBATERE PUBLICA - SC IGO CARACAL

Detalii

Autor: APM Olt,
Adăugat: 2011-02-10 09:11:32
Ultima actualizare: 2011-02-10 09:11:32

ANUNŢ   PUBLIC

 

A.P.M. Olt  şi S.C. IGO S.A. Caracal  anunţă publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică

a  RAPORTULUI CU CONCLUZIILE BILANŢULUI DE MEDIU DE NIVEL IIpentru activitatea de eliminarea a deşeurilor menajere la depozitul municipal Caracal,amplasat în partea de vest a oraşului, pe strada Craiovei, nr. 220, judeţul Olt, care va avea loc în data de 17.03.2011 , ora 16, la sediul Primăriei Caracal, Sala de Şedinţe.      

Informaţiile suplimentare privind activitatea menţionată pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri, între orele 9- 14, sau la tel/fax: 0249/423670, 0249/439166; 0746248742 şi la sediul S.C. IGO SA Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr. 2, jud. Olt.

Contestaţiile şi sugestiile, legate de activitate, din partea cetăţenilor se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, la sediul A.P.M. Olt până la data de 16.03.2011

 

FIŞĂ  DE INFORMAŢII  SUPLIMENTARE

(pentru dezbaterea publică)

 

1.  Date de identificare:

     - Denumirea unităţii: S.C. IGO  S.A. CARACAL;

     - Sediul: Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr. 2, jud. Olt;

     - Punct de lucru: Caracal, str. Craiovei, nr. 220, jud. Olt;

     - Tel/fax: 0249/511862, 0249/512529;

2.  Denumirea activităţii:

     -  depozitarea deşeurilor menajere municipale: cod CAEN 3821;

3.  Amplasarea obiectivului şi adresa:

Depozitul de deşeuri municipale Caracal este amplasat în extravilan, în partea de nord vest a oraşului,  strada  

     Craiovei, nr. 220 m şi ocupă o suprafaţă de 3,75 ha. Acesta este situat în albia majoră a pârâului Caracal –

     Gologan.

Rampa de gunoi se află la distanţa de 0,5 km de zonele rezidenţiale, iar în zona respectivă nu se află niciun

     obiectiv protejat  şi nici o rezervaţie naturală. Depozitul are următoarele vecinătăţi:

            - vest: terenuri agricole şi staţia Peco (LUKOIL);

            - nord: teren viran, zona mlăştinoasă a pârâului Caracal – Gologan;

            - est: teren arabil şi gospodăriile din zona vestică a oraşului;

            - sud: şoseaua judeţeană Caracal – Craiova, teren arabil;

4.  Scopul acţiunii propuse:

Audierea publică a raportului cu concluziile bilanţului de mediu de nivel II, pentru activitatea de depozitare a  deşeurilor menajere municipale – rampa de gunoi menajer a localităţii, elaborat de  ICIM Bucureşti, pentru:

- obţinerea unor informaţii suplimentare privind impactul activităţii asupra populaţiei din zonă, a bunurilor  proprii sau de care beneficiază în comun;

- sesizarea unor aspecte prin care se încalcă legislaţia privind protecţia mediului;

- obţinerea unor date nedeclarate privind activitatea desfăşurată cu impact asupra mediului;

- înregistrarea unor propuneri care pot conduce la îmbunătăţirea activităţii, cu efecte favorabile asupra  mediului şi la fundamentarea deciziei ce se va lua de către autoritatea privind protecţia mediului privind   reglementarea.

5.  Prezentarea succintă a activităţii:

S.C. IGO S.A. colectează, transportă şi depozitează (la rampa de gunoi) deşeuri menajere şi cele asimilate  menajerelor din municipiul Caracal. Colectarea se face în containere, iar după depozitare deşeurile sunt nivelate şi  compactate de utilajele terasiere ale societăţii. Începând cu anul 2008 a început selectarea la sursă a deşeurilor(de  la unii consumatori), iar în depozit se descarcă deşeuri menajere, deşeuri asimilate celor menajere şi gunoi stradal. 

  La rampa de gunoi a municipiului Caracal nu au fost depuse deşeuri periculoase şi nu se acceptă la depozitare  deşeuri periculoase.

Capacitatea de depozitare a rampei este de 500.000 m3, respectiv 200 m3/zi. Depozitul este neamenajat, în  sensul că nu există o impermeabilizare a bazei depozitului în scopul protejării apelor subterane, a solului şi subsolului.

În anul 2008 a fost realizată o staţie de spălare şi dezinfecţie a maşinilor şi utilajelor cu care se efectuează  transportul deşeurilor.

6.  Informaţii generale asupra măsurilor de protecţie a mediului şi despre eventualul impact asupra 

     factorilor de mediu.

            Depozitul funcţionează în regim necontrolat în sensul că nu beneficiază de amenajările necesare pentru  protecţia mediului(izolarea bazei, sisteme de colectare levigat şi emisii gazoase) sau pentru o funcţionare  corectă(cântărire şi control calitativ al deşeurilor, exploatare pe celule, etc.)

Deoarece depozitul este înconjurat în cea mai mare parte de teren agricol, iar în partea de est (la cca. 500 m distanţă) se află şi locuinţe particulare, impactul activităţii depozitului asupra terenurilor se manifestă atât direct  cât şi indirect.

            ?  Impactul direct îmbracă următoarele forme:

                -  împrăştierea datorită vântului, a materialelor volante depozitate şi depunerea pulberilor sedimentabile;

                -  depozitarea necontrolată de deşeuri sau pământ pe terenurile adiacente depozitului;

                -  existenţa riscului antrenării în albia pârâului Gologan, din diverse cauze, de deşeuri din depozit.

            ?  Impactul indirect se datorează riscului poluării apelor subterane cu levigat şi se poate manifesta prin  creşterea concentraţiilor de poluanţi în sol şi în apă

            Investigaţiile întreprinse au evidenţiat principalele forme de poluare generate de depozit:

            ?  Poluarea apei de suprafaţă.Lipsa gardului de protecţie, fapt ce înlesneşte scurgerea levigatului,

     răspândirea deşeurilor menajere sau a materialelor grosiere, au creat premisele probabilităţii degradării apei  pârâului Gologan şi a afectării folosinţelor de apă din parcul Caracal. Concentraţiile de poluanţi sunt mai mari în secţiunea din aval  de depozit faţă de amonte.

?  Poluarea apeisubterane. Din analizele efectuate pe proba de apă subterană, se constată că la   

     indicatorii analizaţi concentraţiile nu depăşesc valorile limită admise, excepţie făcând doar duritatea.

?  Poluarea aerului. Evacuarea emisiilor rezultate din descompunerea deşeurilor are loc în mod necontrolat, de pe întreaga suprafaţă a depozitului. Exploatarea depozitului prin folosirea întregii suprafeţe disponibile şi nu a unei casete zilnice care să se acopere la sfârşitul fiecărei zile cu material inert, a contribuit la poluarea atmosferică prin antrenarea de suspensii de către curenţii de aer. De asemenea există riscul unor aprinderi ale deşeurilor şi emisii de fum şi riscul unor explozii datorită pungilor de gaz care se por forma în masa deşeurilor. Deşi emisiile de gaze se vor mai produce şi după închidere, niciunul din poluanţii principali conţinuţi de aceste emisii nu afectează calitatea aerului în zonele populate din Caracal şi nu realizează concentraţii periculoase pentru sănătatea umană..

?  Poluarea solului. Aceasta se datorează înfiltrării în sol a scurgerilor de pe depozit şi în antrenarea de      către vânt a pulberilor. Poluarea cu metale grele este mai răspândită în partea de nord a depozitului şi deci există un risc de poluare  cu metale a solului din jurul depozitului, sol folosit în scopuri agricole.

?  Afectarea peisajului. Depozitul are un impact vizual negativ, fiind vizibil de pe şoseaua Caracal - Craiova.

            ?  Concluziile şi recomandările elaboratorului raportului la bilanţul de nivel II.

1.      Măsuri necesare în vederea operării până la închiderea depozitului.

      Deşeurile se depun şi se distribuie în straturi cât se poate de subţiri, adică max. 1m, apoi se compactează. Densitatea de compactare pentru deşeurile menajere trebuie să fie de minim 0,8 tone/m3. Depunerea deşeurilor se va face pe fâşii înguste prin împingere cu buldozerul, creându-se astfel un front de înaintare. Zonele/fâşiile de depozitare trebuie umplute repede, pentru a se putea aplica impermeabilizarea suprafeţei, evitându-se astfel formarea levigatului.  În zona de depozitare trebuie să existe suficiente compactoare şi utilaje cu şenilă care să realizeze compactarea.

Descărcarea unui transport de deşeuri trebuie să fie supravegheată şi controlată de o persoană instruită în acest scop. Deşeurile descărcate şi compactate pe depozit se vor acoperi periodic pentru a evita mirosurile, împrăştierea de vânt a deşeurilor uşoare şi apariţia insectelor şi a păsărilor.

                 2.  Recomandări generale în vederea închiderii.

          Singura posibilitate de eliminare a sursei de poluare constituită de depozit constă în închiderea

    acestuia.

           Sistemul de Management al Deşeurilor din judeţul Olt prevede închiderea acestui depozit şi   

    depozitarea temporară a deşeurilor la staţia de transfer Caracal(care va fi amplasată lângă depozitul

    prezent), iar depozitarea finală se va face la Depozitul ecologic zonal. Acest lucru va fi posibil după

    realizarea depozitului ecologic zonal.

           Având în vedere situaţia existentă în ceea ce priveşte riscul continuu al poluării pârâului Gologan, se recomandă sistarea depozitării deşeurilor în partea de nord şi închiderea urgentă a acestei zone de depozitare. Dacă se realizează staţia de transfer, odată cu realizarea acesteia se poate face o închidere etapizată a depozitului(2010 - 2017).

Informaţiile suplimentare privind activitatea menţionată pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri, între orele 9- 14, sau la

tel/fax: 0249/423670, 0249/439166, 0746248742, 0349/401720.

Contestaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, la sediul A.P.M. Olt până la data de 16.03.2011

 

 

     A.P.M. OLT,                                                                                       TITULAR ACTIVITATE:

   Biochim. Zulufoiu E.                                                                         S.C. IGO S.A.  CARACAL

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.